Informasjon

Tap av data kan være et mareritt, men i dem fleste tilfeller er det mulig å gjøre noe med det. Når man oppdager problemet, er det viktig at enheten forblir så urørt som mulig. Jo mer den blir brukt eller forsøkt reparert, jo større blir sannsynligheten for en mindre vellykket rekonstruksjon.

Arbeidsflyt
Her er en enkel oversikt over arbeidsflyten:
·         Produkt registreres
·         Enhet(er) analyseres
·         Eventuelle fysiske skader på mekanikk og elektronikk utbedres
·         Data gjennoppretting/rekonstruksjon starter
·         Data flyttes til ny lagringsenhet

Utdanning
Vi har høyt kvalifisert personell med god utdanning og mange tiårs erfaring innen fagområdet:
·         Høgskoleingeniør med Bachelorgrad i Data, Tele og Automasjon
·         Fagbrev innen Elektronikk, Audio/Video.
·         Dataingeniør

Arbeidsstasjoner
En profesjonell arbeidsplass med godkjent verksted. Vi har egne arbeidsstasjoner for alle områder av virksomheten:
·         Elektronikk feil (Loddestasjon, scope, signalgeneratorer, måleutstyr m.m)
·         Renrom for bytte av mekaniske deler i en harddisk(Forskjellige jigger for bytte av plate og hoder m.m)
·         ESD beskyttet område for rekonstruering, kloning av data og gjenoppbygging av RAID system.
          (Spesielt bygde maskiner, avansert hardware og software recovery utstyr)