Generelle vilkår

Sikkerhet
Vi garanterer at ingen informasjon om innholdet på kundens enhet(er) gis videre til uvedkommende. Dette gjelder ikke dersom harddisken inneholder bevis fra kriminelle handlinger. Individuell og personlig sikkerhetsavtale kan tegnes om det er ønskelig. Rekonstruert data oppbevares hos oss i 4 uker, før det slettes på en sikker måte.

Leveringsvilkår
Gjenopprettede dataleveres på ønsket enhet i henhold til dialog med kunde. Det kan ikke gis noen garanti for mengde som kan rekonstrueres. I dem vanligste tilfellene er sannsynligheten for en vellykket operasjon 95-100%

Leveringstid
Normal datarekonstruksjon er 1-3 dager etter at våre teknikere har mottatt lagringsmediet. RAID konfigurerte harddisker tar 2-5 dager. Ved mer avanserte operasjoner som krever spesielle reservedeler, kan leveringstiden bli noe lenger.

Avansert datarekonstruksjon
Mekaniske og elektroniske feil som krever avansert reparasjoner med spesialutstyr. Dette kan være bytte av elektriske og mekaniske komponenter.

Reservedeler
Kostnaden for reservedeler som bestilles ved en avansert datarekonstruksjon, betales av kunden  selv om operasjonen ikke gir ønsket sluttresultat.

Undersøkelse av krasjet harddisk
For undersøkelse av enhet tar vi en fast avgift,  Denne kreves uavhengig av om operasjonen gir et ønsket sluttresultat eller ikke.

Innlevert materiell
I henhold til lov om håndverkertjenester vil ikke avhentede enheter og deler avhendes etter 3 måneder. Deler som ikke kan benyttes avhendes miljøstasjon, og deler som har verdi selges for å dekke ubetalte kostnader. Alle enheter som inneholder data vil bli sikkert fjernet.