Pakking/Emballering

For å unngå ytterligere skade på enheten(ene) er det viktig at dem pakkes i henhold til anbefalte retningslinjer. Innsender er selv ansvarlig for å sende leveranse med pakkesporing og transportforsikring.

Vi kan ikke ta ansvar for skader eller tap av leveranse som oppstår under transport ved for dårlig emballering, eller manglende pakkesporing.

1.     Enhet(er) skal individuelt legges i godkjent antistatisk pose.
2.     Emballeres med minimum 2 cm tykt lag med bobleplast.
3.     Sendes i pappeske med ferdig utfylt innsendingsskjema, ett for hver enhet.

Vi påtar oss uten ekstra kostnad å montere eller demontere harddisker fra innleverte datamaskiner. Vi garanterer derimot ikke at datamaskinen fungerer når vi leverer den fra oss. Vi fraskriver oss ethvert ansvar om noe eventuelt skulle gå i stykker i datamaskinen under montering eller demontering dersom noen komplikasjoner skulle oppstå.